خانه>تضمین کیفیت

ما کنترل کیفیت های دریافتی بر روی مواد، ما مواد آزمایش ترکیب شیمیایی، تست استحکام کششی و سختی سطح انجام دهد.

ما نیز انجام فرآیند بازرسی کیفیت، مهندسان ما در طول فرایند تولید بازرسی برای جلوگیری از مشکلات در زمان بدون ایجاد هر گونه خدمت خسارت.

ما تایید نمونه به شما ارائه خواهد شد به تصویب کیفیت، تنها با تایید خود را در کیفیت، ما خواهد شد و سپس به جلو به تولید دسته ای حرکت می کند.

قبل از حمل و نقل، بازرسی کیفیت خروجی خواهد شد توسط ما انجام و همچنین برای اطمینان از محصولات نهایی در کیفیت خوب هستند. ما شما را عکس ها و گزارش ارسال.

این فرایند کیفیت کلی ما است.

ما همچنین بازرسی CMM و سازمان شخص ثالث برای تست کیفیت استفاده کنید.

اگر شما نیاز به هر گونه بازرسی خاص دیگر، لطفا به ما اطلاع دهید و ما چنین بازرسی کیفیت برای شما ترتیب.